Tarieven Life Coaching particulier

PARTICULIER

Een Coaching traject neemt over het algemeen 6 sessies van zo’n anderhalf uur per sessie in beslag, maar dit is een indicatie. Sommige cliënten hebben na minder sessies inzicht in hun problematiek en de oplossing ervan.

Tijdens het kennismakingsgesprek praten we over hetgeen jij wilt veranderen, leren, verbeteren, oplossen en zal ik je vragen dit te vertalen naar één duidelijke vraag, de Coachvraag. We gebruiken de Coachvraag om tijdens het traject focus te houden en richting te geven en om te meten in hoeverre de sessies relevant zijn.
Aan het eind van de eerste sessie maken we een afspraak, waarin we een plan van aanpak opnemen met het gewenste einddoel, het tijdspad en het aantal sessies.
De afspraak kan, indien nodig, gedurende het traject aangepast worden.
Een één-op-één Coaching traject is altijd custom made, afgestemd op het individu.

TARIEVEN

Kennismakingsgesprek (30 minuten): GRATIS en vrijblijvend
Coaching sessie (1,5 uur): €75,- incl. BTW

Facturen te voldoen na afloop van de sessie contant of door digitale overboeking ter plekke.
Een sessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of verzet.
Bij afzegging binnen 24 uur worden de kosten van de gereserveerde sessie in rekening gebracht.

Korting: 6 Coaching sessies (excl. kennismakingsgesprek) voor €375,- incl. BTW
Factuur in één keer te voldoen. Aanschaf en betaling uiterlijk vóór aanvang van de 2e sessie, waarbij reeds gedane betaling van de 1e sessie wordt verrekend. Niet uitwisselbaar. Geen terugbetaling.
6 Maanden geldig.

Via je werkgever

Werkgevers reserveren vaak een opleidingsbudget per werknemer, soms zelfs verplicht volgens de CAO, dat aangewend kan worden voor Coaching.
Informeer bij je werkgever naar mogelijkheden voor vergoeding van de coachsessies bij werk gerelateerde vragen.

Via de Arbodienst van je bedrijf

In overleg met de bedrijfsarts zijn werkgevers vaak bereid om de kosten voor een Coaching traject te vergoeden in het kader van Wet Verbetering Poortwachter.
Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts, je leidinggevende of personeelszaken.

Via de Belasting

De kosten voor een Coaching traject zijn (incl. BTW) als scholingskosten aftrekbaar wanneer het doel van het traject gericht is op verandering van positie of het vergroten van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomsten uit arbeid.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met De Belastingdienst.